Bewegingsvrijheid voor ov-reizigers na verdere versoepeling coronamaatregelen

24 juni 2020

Maximale spreiding en de spits en drukte mijden zijn de basis

Het advies om het openbaar vervoer alleen te gebruiken voor noodzakelijke reizen vervalt en per 1 juli zijn alle zitplaatsen in bus, trein, tram en metro weer beschikbaar. Ook ingerichte staanplaatsen in het openbaar vervoer kunnen worden benut. Staan in gangpaden of op volle balkons is niet toegestaan. Het blijft verplicht om een mondkapje te dragen.

Pedro Peters, voorzitter van OV-NL: “We zijn verheugd met de versoepelingen die het kabinet vanavond bekendmaakte. Zo kan het ov weer meer een belangrijke bijdrage leveren aan de bewegingsvrijheid voor reizigers. Zij zijn eraan toe. En ook onze medewerkers zien de reizigers graag weer terug. Wel roep ik gelijk op: laten we samen ook van deze versoepeling een succes maken. U bent welkom, maar mijd zoveel mogelijk de spits en drukte. Spreiding van het aantal reizigers over de dag geeft heel veel ruimte. Dus een dringend beroep: reis verstandig en houd zoveel mogelijk afstand.”

Medewerking reizigers
De strenge maatregelen die in het ov golden zorgden op sommige momenten tot wel 90% minder reizigers. Peters: “Dank aan alle reizigers die zo goed hebben meegewerkt aan de eerdere oproep om zo min mogelijk te reizen. Dank, want u heeft het daarmee zelf mogelijk gemaakt dat het nu weer mogelijk is om meer te reizen. Als de medewerking, ook met meer reizigers, ook bij de versoepeling weer zo goed gaat, heb ik er alle vertrouwen in.”

Spreidingsmodel: afspraken tussen onderwijs en ov
Voor de versoepelingen die premier Rutte vanavond aankondigde is ondersteuning van het openbaar vervoer enorm belangrijk. Denk hierbij onder andere aan het verder openstellen van MBO-scholen, hogescholen en universiteiten. De afgelopen weken is dan ook niet stilgezeten. En achter de schermen gewerkt aan het spreidingsmodel. Maximale spreiding is belangrijk. Samen met de onderwijsinstellingen stemmen de vervoerders de roosters af op het ov-aanbod. Zodat er meer verspreid over de dag reisbewegingen door studenten plaatsvinden. Peters: “De afspraken met de minister, staatssecretaris en de onderwijskoepels zie ik als een mijlpaal. Studenten zijn voor ons belangrijke reizigers, en door de unieke samenwerking met het onderwijs kunnen zij straks veel meer op locatie onderwijs krijgen, zonder dat we daarmee de spitsen teveel belasten. Dank aan de onderwijsinstellingen voor hun medewerking en souplesse. Op deze manier is er een win/win-situatie bereikt voor studenten, onderwijsinstellingen en het ov. In oktober zullen we de resultaten van deze unieke samenwerking evalueren.”

Klik hier voor het persbericht van het ministerie van IenW.