Data in het OV

De beschikbaarheid en het delen van ov-data is een belangrijk thema, dat al langer leeft en waarin de sector belangrijke concrete stappen heeft gezet. Er is de afgelopen periode al veel gerealiseerd. Zo hebben de openbaarvervoerbedrijven en TLS een Open Informatiehuishouding opgezet en is er een NDOV-loket. Hierdoor heeft iedereen toegang tot de real time OV-data en deze via allerlei eigen platforms en apps ter beschikking stellen aan de reiziger. Beide zijn uniek in Europa, en worden continu doorontwikkeld.

Het gesprek over OV-data vindt plaats in een breder kader: de digitalisering en ontwikkeling van de platformeconomie op de mobiliteitsmarkt, en de ontwikkeling van Mobility as a Service (MaaS). Door deze ontwikkeling ontstaan nieuwe mobiliteitsdiensten, die worden aanboden door zowel bestaande als nieuwe spelers op de mobiliteitsmarkt. De openbaarvervoerbedrijven ontwikkelen zichzelf op die terreinen, en ondersteunen de komst van nieuwe serviceproviders die het OV aantrekkelijker kunnen maken.

Nieuwe spelers op de markt geven aan behoefte te hebben aan OV-data. OV-data is een alomvattend en abstract begrip. Bij het maken van afspraken over het delen van informatie is het van belang om duidelijk te maken over welke data we het hebben. Vooral omdat de openbaarvervoerbedrijven zorgvuldig willen en moeten omgaan met reizigers- en transactiedata, aangezien met name hier gevoeligheden kunnen liggen met de privacy / AVG, mededingingsregels en de bedrijfsvertrouwelijkheid.

In het vervolg van dit memo lichten we toe welke soorten data er zijn, wat er al aan data wordt gedeeld en hoe de openbaarvervoerbedrijven tegen de huidige ontwikkelingen aankijken.

Zie ook 

Position paper OV-NL t.b.v. hoorzitting/rondetafelgesprek Toegang tot ov-data d.d. 10 september 2019