Duidelijkheid beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer 

Vandaag, vrijdag 5 juni, is er overeenstemming bereikt tussen het kabinet, decentrale overheden en vervoerbedrijven over de “beschikbaarheidsvergoeding” voor 2020.

Pedro Peters, voorzitter van de branchevereniging OV-NL: “Het is een evenwichtig pakket van afspraken dat recht doet aan de vitale functie van het openbaar vervoer. Dit pakket maakt het mogelijk om deze vitale functie ook te blijven vervullen. Alle partijen hebben hierbij hun verantwoordelijkheid genomen. Hierdoor blijft het ov-aanbod voor onze reizigers in stand. De onderhandelingen waren complex. Ze vonden plaats in open sfeer en onderlinge bereidheid om er samen uit te komen. Het gaat om heel veel geld en complexe materie, dus dat moet zorgvuldig gebeuren.”

Behoud dienstverlening

“Door deze regeling blijft het ov-aanbod in stand. Hier zijn we, in het belang van de reizigers, heel blij mee. Daarnaast komt deze unieke regeling tegemoet aan de bijzondere positie van de ov-bedrijven. Als vitale sector moeten we van het kabinet (en dat willen we ook zelf) zoveel mogelijk beschikbaar zijn. Tegelijk vraagt het kabinet de Nederlanders om zo min mogelijk te reizen met het openbaar vervoer. Hierdoor ontstaat een groot financieel gat, dat nu door deze regeling grotendeels gedicht wordt”, aldus Peters.

“Het kabinet staat met 1,5 miljard euro garant om de kosten van de bedrijven in 2020 voor in ieder geval 93% te vergoeden. De bedrijven nemen hiermee enkele honderden miljoenen verlies. Dat is een zware dobber voor de bedrijven, maar op deze manier maken ook wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid waar. Het is een gelijke regeling voor alle bedrijven, gelijke monniken, gelijke kappen.” De mogelijkheid om de bijdrage van het kabinet voor bedrijven nog te verhogen met twee procent, wordt de komende tijd nader uitgewerkt.

Monitoring

De ontwikkelingen worden nauwkeurig gemonitord. Op basis van deze monitor, gecombineerd met de lange termijn-verkenningen van de corona-gevolgen, worden de gevolgen voor 2021 en later in beeld gebracht. Dit gebeurt in samenwerking tussen Decentrale Overheden, het Rijk en de ov-bedrijven onder de verantwoordelijkheid van het NOVB.

De komende tijd gaan we met elkaar aan de slag om invulling te geven aan de verdere uitwerking van de beschikbaarheidsvergoeding.

Klik hier voor de brief aan de Tweede Kamer.