Goed nieuws voor de ov-reiziger

Met de motie Bikker (CU) stelde de overheid al 300 miljoen beschikbaar om tariefstijging voor reizigers en verdere verschaling van het ov te voorkomen. De motie Krul (CDA) vroeg om de aangekondigde korting op het studenten-ov, met alle gevolgen van dien voor het ov naar o.a. onderwijsinstellingen, uit te stellen. Het kabinet heeft vrijdag besloten om de middelen die vrijvallen als gevolg van de herijking eenmalig aan te wenden voor ondersteuning van het ov in 2024.

Gerrit Spijksma, voorzitter van de branchevereniging van alle openbaarvervoerbedrijven van Nederland (OV-NL): “Erg fijn dat de politieke steun voor het ov nu door het hele kabinet is omarmd. Voor alle reizigers, studenten in het bijzonder, is dat zeer goed nieuws. Investeren in het ov is bovendien een concrete bijdrage aan al die andere maatschappelijke uitdagingen die voor ons liggen.”

Lees hier meer over de waarde van het OV.