Grote daling reizigers in het Openbaar Vervoer

Voor heel Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Met ingang van 16 maart is daar de extra maatregel aan toegevoegd om de scholen te sluiten. Het OV is aangemerkt als cruciale beroepsgroep. We voelen de verantwoordelijkheid om reizigers die ook in cruciale beroepsgroepen werken naar hun bestemmingen te blijven brengen.

De OV-sector wordt door de overheid en het RIVM op de hoogte gehouden van de situatie rondom het coronavirus. De OV-bedrijven trekken hier samen met de branchevereniging OV-NL in op. Als het gaat om maatregelen volgen wij de lijn van de overheid en het RIVM. Zij zijn immers de experts en leidend op dit punt.

Omdat de regering opgeroepen heeft om thuis te werken en veel onderwijsinstellingen gesloten zijn, was het de afgelopen dagen extreem rustig in het openbaar vervoer. De afgelopen dagen hebben we, met verschillen tussen regio’s, het totaal aantal reizigers gemiddeld met meer dan 50% zien dalen. Tijdens de ochtendspits van 16 maart hebben we het aantal reizigers toch met zo’n 85% zien afnemen.

Ook de nieuwe uitbreiding van de maatregelen door de scholen te sluiten, zal leiden tot nog minder reizigers.

Dienstregeling

Afgelopen dagen waren er al verschillende aanpassingen in de dienstregeling, onder andere in de spits bij NS. Aanpassingen kunnen per bedrijf en per regio verschillen. Welke aanpassing van de dienstregeling nodig is, hoeveel ritten er dan precies geschrapt moeten worden en per wanneer, hangt af van de actuele situatie en kan ook per bedrijf en regio verschillen. Alle bedrijven houden dit nauwlettend in de gaten.

Door het stijgend aantal ziektemeldingen onder OV-personeel in combinatie met drastisch verminderd aantal reizigers, zullen de meeste dienstregelingen de komende periode aangepast worden. Elk bedrijf communiceert dit zelf aan de reizigers onder andere via hun eigen website.

Voor de bedrijven in het stad- en streekvervoer is de algemene lijn dat de aanpassingen in de dienstregelingen vooralsnog te vergelijken zullen zijn met weekend/vakantiedienstregelingen. De opdrachtgevende overheden van het stad-en streekvervoer ondersteunen deze werkwijze van de vervoerbedrijven.

NOGMAALS: zie de exacte aanpassingen op de site van het desbetreffende OV-bedrijf

Schoonmaak    

In het openbaar vervoer wordt tijdens de reguliere schoonmaak extra aandacht besteed aan de contactpunten zoals deurklinken en hoofdsteunen. In treinen waar een toilet aanwezig is wordt zeep en papieren handdoekjes extra aangevuld. Daarnaast is er bijvoorbeeld extra aandacht voor het legen van prullenbakken.

De OV-bedrijven vragen begrip voor onze eerdere en deze maatregelen en doen een beroep op de medewerking van de reizigers.