Handreiking handhaving Boa’s COVID-19

20 juli 2020 

Het coronavirus heeft grote impact op onze samenleving. Dat geldt ook voor het systeem van openbaar vervoer. Uitgangspunten zijn dat het OV rijdt en blijft rijden, de veiligheid en gezondheid van medewerkers en reizigers en uitbaters voorop staat en dat heldere en hanteerbare afspraken worden gemaakt rondom de noodverordening COVID-19.

Over het toezicht en handhaving van de noodverordening COVID-19 en het niet dragen van mondkapjes door reizigers van 13 jaar en ouder in het voertuig en Waddenveren maken vervoerders en politie afspraken. Welke handelingen verrichten de boa’s zelf en wanneer doen zij een beroep op de politie. Dat zal vergelijkbaar zijn met de huidige werkwijze. Hierbij wordt ook gekeken naar de beschikbare capaciteit, en bekwaamheden van de betrokken boa’s.

Afspraken uitvoering

De afspraken benadrukken dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om een goede, veilige hanteerbaarheid van de noodverordening te realiseren. De werkinstructies van vervoerders en lokale-en regionale afspraken tussen vervoerders en politie zijn in lijn met deze afspraken ten behoeve van een eenduidige aanpak.

De aangepaste handreiking Boa’s domein Covid-19 is hier te downloaden.