Kabinet besluit tot verlenging van de beschikbaarheidsvergoeding voor ov tot 1 januari 2022

Vrijdag 9 april 2021

Voor juli 2021 besluitvorming ov-aanbod en financiering hersteljaren vanaf 2022

Het kabinet heeft vandaag besloten om de Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer (BVOV) ongewijzigd te verlengen voor heel 2021. Eerder was de BVOV tot 1 oktober 2021 toegezegd. Daarnaast is door het kabinet de intentie uitgesproken om het ov in 2022 te blijven steunen. Voor 1 juli 2021 wordt er een besluit genomen over het ov-aanbod en de financiering daarvan vanaf 1 januari 2022. Pedro Peters, voorzitter OV-NL: ‘Het is van groot belang dat er overeenstemming is bereikt en dat er nu voor dit jaar duidelijkheid is, vooral voor de reizigers en de medewerkers van het ov. Zo kunnen wij onze bijdrage leveren aan het heropenen van Nederland. Helaas was het voor het kabinet nu nog niet mogelijk uitspraken te doen over de hersteljaren vanaf 2022.’

Het kabinet heeft in het begin van de coronacrisis het ov aangewezen als een vitale sector en heeft het ov ook gevraagd volop beschikbaar te blijven. Dit terwijl de reizigersaantallen vergeleken met de periode van voor corona daalden tot 10% in de eerste lockdownperiode en nu schommelen rond de 40%. Door de BVOV bleven de dienstregelingen grotendeels in stand en konden mensen voor een noodzakelijke reis gebruik blijven maken van het ov.

Belangrijke rol ov nu en in de toekomst
Peters: ‘Het kabinet ziet het belang in van het in stand houden van het ov voor de lange termijn, dat is goed nieuws. Juist wanneer de maatregelen worden versoepeld en reizigers weer terugkomen is het belangrijk dat we robuuste en betrouwbare dienstregelingen bieden. De rol van het ov is bovendien onmisbaar om de overheidsdoelstellingen op het gebied van de woningbouwopgave, de duurzaamheid en inclusiviteit van alle mensen in steden en de regio te realiseren. Dat geldt dit jaar en voor de hersteljaren daarna, maar ook zeker wanneer alles weer normaal is. Want wie wil mensen mobiliteit ontzeggen of iedereen de auto injagen?’

Ook voor de decentrale overheden is het belangrijk dat ze nu weten waar ze financieel gezien op kunnen rekenen vanuit het Rijk. Peters: ‘Wij vertrouwen erop dat het ov in 2021, met dit besluit, op het huidige niveau blijft. De gezamenlijke verantwoordelijkheid om zo goed mogelijk door deze crisis te komen, wordt zo waargemaakt. Het Rijk verstrekt de beschikbaarheidsvergoeding, de provincies en vervoerregio’s handhaven hun subsidies en de ov-bedrijven verzorgen zonder winst te maken het ov-aanbod. Het is niet logisch om te snijden in de dienstregelingen of inzet van personeel juist nu we in een fase zijn dat versoepelingen worden besproken.’

Duidelijkheid vanaf 2022
Voor 1 juli 2021 vindt de besluitvorming plaats over 2022 en verder. Op dat moment is er ook meer bekend over de effecten van de vaccinaties, het aantal besmettingen en verdere versoepelingen. De decentrale overheden maken samen met de vervoerders regionale transitieplannen om de periode tot herstel te overbruggen, afbraak van het ov te voorkomen en om reizigersgroei na deze tijdelijke dip te stimuleren. Daarnaast wordt deze crisis aangegrepen om in de toekomst vraag en aanbod van ov beter op elkaar af te stemmen en te komen tot een ov-systeem dat slimmer inspeelt op veranderende reizigersaantallen. Peters: ‘de bedrijven gaan nu samen met de overheden met vernieuwde energie verder met de regionale transitieplannen. We zijn nu een vitale sector, maar na het herstel is de bijdrage van het ov om Nederland in beweging te krijgen en te houden nog veel crucialer. Het besluit over de toekomst van het ov dat voor 1 juli volgt, zien we daarom hoopvol tegemoet.’

Lees hier de kamerbrief inzake de verlenging van de beschikbaarheidsvergoeding ov.