Ministerie OCW lijkt hete aardappel door te schuiven; studenten de dupe

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft een onrealistische vergoeding voor het studentenreisrecht vastgesteld die de ov-sector (stads- en streekvervoerders en NS) jaarlijks ontvangt. Daardoor kunnen stads- en streekvervoerders voor 2024 niet anders dan hun aanbod sterk verminderen. Die afschaling gaat vooral op studentenlijnen plaatsvinden. Daarmee staat de bereikbaarheid en toegankelijkheid van het onderwijs onder druk. Kamernood maakt de impact van vermindering van ov-aanbod extra pijnlijk.

Minder ov voor studenten
Sinds 8 mei is er in verschillende brieven door OV-NL bij OCW aangegeven dat het aantal gereisde kilometers door studenten op het meetmoment niet passen bij de huidige tijd, waarin studenten door herintroductie van de basisbeurs en kamernood meer gebruik maken van het ov. Dus volgt het domino effect: minder vergoeding, minder ov voor studenten. (Zie ook: Studenten straks wel een beurs, maar nauwelijks nog openbaar vervoer naar onderwijs – OV-NL)

Nog geen antwoorden
De politiek heeft Minister Dijkgraaf vragen gesteld in het debat van 24 oktober. Of de minister voornemens is om de bijdrage voor het OV-studentenreisproduct significant te korten, als gevolg van het gebruik van een niet-representatief ijkjaar. De minister is verzocht om met definitieve besluitvorming te wachten in verband met grote gevolgen voor studenten, onderwijsinstellingen en openbaar vervoer in de regio (Motie Krul, CDA).

Concrete antwoorden bleven uit omdat het ministerie heeft aangegeven deze complexe vragen niet op korte termijn te kunnen beantwoorden en wil hiervoor zes weken de tijd nemen. Die tijd is er niet. De politieke vragen liggen in lijn met de problematiek die OV-NL al sinds mei(!) heeft aangegeven. Het ov kan niet langer wachten, dienstregelingen voor 2024 worden nu gerealiseerd. Als er voor 27 oktober (start verkiezingsreces) geen bevriezing komt van de vergoeding voor het studentenreisrecht, bekent dat slecht nieuws voor het ov. En slecht nieuws voor studenten.

Investering teniet gedaan
Het demissionaire kabinet investeert 300 miljoen om te voorkomen dat prijzen van trein- en buskaartjes volgend jaar fors moeten worden verhoogd. Tegelijkertijd wordt deze investering teniet gedaan als de contractvergoeding van het studentenreisproduct met 25%, dus met circa € 260 mln, wordt verlaagd. Voor de NS betekent dat een nadeel van tientallen miljoenen.

2 voor 12!
Morgen wordt motie Krul in stemming gebracht. De allerlaatste kans om openbaar vervoer voor studenten in 2024 veilig te stellen en bevriezing in een kamerbrede motie aan te nemen.

Vervoerders roepen politiek en overheid op om het vervoer voor studenten op peil te houden en verdere verslechtering van de financiële positie van de ov-sector te voorkomen. Zeker omdat álle fracties in de Tweede Kamer concrete maatregelen om de bereikbaarheid van de regio te behouden en te verbeteren, onderschrijven en steunen.