OV-NL bezorgd over effecten van stijgende energiekosten

Voor zowel burgers als verschillende (semi-)publieke en private sectoren is door het kabinet steun toegezegd ter compensatie van de hoge energieprijzen. Voor het openbaar vervoer is dat (nog) niet gebeurd. Een aantal ov-bedrijven wordt op korte termijn echter ook geconfronteerd met een zorgwekkend snelle stijging van energiekosten. Zij staan hiermee voor een grote en onvoorziene financiële uitdaging, waarbij de extra kosten worden geschat op ongeveer 180 miljoen euro. OV-NL wil op korte termijn met het kabinet in gesprek om de precieze omvang van het probleem en mogelijke oplossingen in kaart te brengen.

Onvoorziene extra kosten niet afgedekt door vangnet
De ov-sector kampt nog dagelijks met de gevolgen van de coronacrisis. Tijdens de pandemie daalden de reizigersaantallen sterk. Nog steeds ontbreekt gemiddeld 15% van de reizigers van ‘voor corona’ in bus, trein, tram en metro. Dankzij de Transitievergoeding Openbaar Vervoer en de bijdragen van de regionale opdrachtgevers konden de ov-bedrijven een grote bezuinigingsronde voorkomen. Dankzij dit vangnet worden reizigers nog steeds zo goed mogelijk van A naar B gebracht en bereiden vervoerders zich ondertussen voor op groei in de toekomst.

Maar met de huidige hoge energieprijzen heeft zich opnieuw een fors probleem aangediend. Deze onvoorziene extra kosten worden niet afgedekt door de transitievergoeding.

Bijdrage aan maatschappelijke opgaven
Door de ontstane situatie staat de bedrijfsvoering van een aantal vervoersbedrijven – en de bijdrage die de sector kan en wil leveren aan grote maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, leefbaarheid en klimaat – onder druk. De betreffende vervoerbedrijven en hun opdrachtgevers hebben op dit moment geen financiële middelen om een onvoorziene kostenpost van deze omvang te dichten. Het zou wat het ov betreft zeer ongewenst zijn als dit probleem gevolgen zou hebben voor reizigers, bijvoorbeeld door verschraling van de dienstregeling of hogere tarieven.

Wij vragen het kabinet hierover met de ov-bedrijven op zo kort mogelijke termijn in gesprek te gaan en samen met de sector te zoeken naar adequate oplossingen om mogelijke ongewenste effecten voor reizigers te voorkomen.

Klik hier voor de brief aan de vaste Kamercommissie van EZK.

Klik hier voor de brief aan de vaste Kamercommissie I&W.