OV-NL blij met verlenging van beschikbaarheidsvergoeding voor ov tot september 2022

vrijdag 25 juni 2021

Het kabinet heeft vandaag besloten om de Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer (BVOV) te verlengen tot september 2022. Eerder was de BVOV tot 1 januari 2022 toegezegd. Door deze verlenging is er ruimte voor een voorzieningenniveau in 2022 dat passend is en vergelijkbaar met 2021. De exacte invulling is maatwerk per regio en stemt iedere vervoerder af met de eigen opdrachtgever.

Pedro Peters, voorzitter OV-NL: “We zijn blij met de verlenging van de BVOV want met deze toezegging van het kabinet kan het ov het voorzieningenniveau voor de reiziger in stand houden. Daarnaast kunnen de ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en nieuwe betaalmogelijkheden voor de reizigers worden doorgezet. Dit is belangrijk omdat er zo een toekomstbestendig ov aanbod blijft bestaan. Het ov draagt bij aan de overheidsdoelstellingen op het gebied van woningbouwopgave, duurzaamheid en inclusiviteit van alle mensen. Wij geloven er echt in dat we een bijdrage kunnen leveren, juist nu, aan het weer openen van de economie na deze coronaperiode.”

Het kabinet heeft in het begin van de coronacrisis het ov aangewezen als een vitale sector en heeft het ov ook gevraagd volop beschikbaar te blijven. Zo konden mensen gebruik blijven maken van het ov voor hun noodzakelijke reis. Dit terwijl de reizigersaantallen vergeleken met de periode van voor corona daalden tot 10% in de eerste lockdownperiode en nu schommelen rond de 55%.

Belangrijke rol ov nu en in de toekomst
Peters: ‘Het OV is OK! Dat is de naam van de landelijke campagne en we zijn blij dat de overheid dat ook zo waardeert. Nu investeren in het ov om het op lange termijn beschikbaar te houden is essentieel voor veel van de opgaven van de overheid. Wij brengen mensen naar het onderwijs, naar het werk, naar een arts en naar leuke plekken voor een dagje uit. Nu en in de toekomst.’

De decentrale overheden en vervoerbedrijven hebben gevraagd om tijdige besluitvorming. En juist nu de versoepelingen worden doorgevoerd is het een teken van vertrouwen in de toekomst voor iedereen dat er niet stevig gesneden hoeft te worden in dienstregelingen. Voor reizigers en personeel van de ov-bedrijven geeft dit voor de eerste 8 maanden van 2022 de gewenste duidelijkheid.

Lees hier de kamerbrief inzake de verlenging van de beschikbaarheidsvergoeding ov.