OV-NL inbreng op notaoverleg ov, infrastructuur en corona

27 mei 2020 

Op 28 mei a.s. vindt in de Tweede Kamer een Notaoverleg plaats met de minister en de staatsecretaris van IenW over openbaar vervoer, infrastructuur en corona. Ten behoeve van dit overleg heeft OV-NL, de branchevereniging van alle openbaarvervoerbedrijven in Nederland, een brief naar de leden van de Vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat gestuurd.

Zoals velen in Nederland is ook de openbaarvervoersector zwaar geraakt door de corona-crisis. Dit heeft impact op allerlei manieren: op de financiële positie van vervoerders, op onze dienstverlening, op de manier waarop onze collega’s in bus, tram, metro en trein gewend zijn service te verlenen. De noodzakelijke beschermingsmaatregelen die we tegen het COVID-19 virus moeten nemen, betekenen een andere bedrijfsvoering, een andere omgang met klanten en tussen collega’s en vooralsnog met een onzeker perspectief voor de toekomst.

Toch zijn we trots om als vitale sector in deze nieuwe realiteit onze bijdrage te leveren en te zorgen dat mensen die werkzaam zijn in andere vitale sectoren zoals de zorg, iedere dag op hun bestemming komen.

Lees hier onze inbreng.