OV-NL kijkt terug op het eerste kwartaal van 2021

Dinsdag 6 april 2021

Bezettingsgraad openbaar vervoer 1e kwartaal gemiddeld 40%, gevoel van drukte neemt toe en reiziger voelt zich veilig

Graag kijken we als OV-NL terug op het eerste kwartaal van 2021. We begonnen dit jaar met een lockdown waarbij het gemiddeld aantal reizigers opnieuw daalde. Vervoerders pasten hun dienstregelingen aan op de veranderende situatie, waarbij de oproep vanuit het kabinet was en is om alleen voor noodzakelijke reizen het ov te gebruiken.

Drukteperceptie in het ov
In dit kwartaal zagen we berichtgeving voorbijkomen over volle voertuigen, met name trein. Het aantal te volle voertuigen is zeer beperkt t.o.v. het totaal aantal ritten. Vaak kunnen deze meldingen bovendien gekoppeld worden aan rituitval of weersomstandigheden. Vervoerders monitoren de drukte en het aantal meldingen en schalen waar nodig op (extra voertuigen, langere voertuigen), bijv. bij drukkere scholierenlijnen.

Pedro Peters, voorzitter OV-NL: “Uiteraard begrijpen we dat de perceptie van drukte voor ons allemaal door corona is veranderd. Toch moeten we niet vergeten dat al vanaf 1 juni 2020 in het ov alle zit- en staanplaatsen bezet  mogen worden. 1,5 meter afstand is nooit haalbaar geweest in het ov; daarom waren wij de eerste sector waar de mondkapjesplicht is ingegaan. De verschillende vervoerders doen hun uiterste best om reizigers te helpen om drukte te mijden. Denk bijvoorbeeld aan spreidingsafspraken met onderwijsinstellingen, de oproep om buiten de spits te reizen en de inzet van druktemelders in de verschillende reisplanners.”

Spreiding van reizigers
De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de hyperspits verdween. Het massale thuiswerken en spreidingsafspraken met onderwijsinstellingen zorgen ervoor dat de piekdrukte in het ov wordt verspreid over de hele dag. Peters: “Voorheen werd een deel van de voertuigen alleen ’s ochtends en ’s middags gebruikt om de piekdrukte van de spits op te vangen. Dit zorgde voor extra kosten qua materieel. Als we het voordeel van reistijdspreiding door corona in de toekomst kunnen doorzetten maken we het hele ov-systeem betaalbaarder, want er zijn dan simpelweg minder voertuigen nodig en de verdeling  over de voertuigen wordt beter. We hopen daarom dat de spreidingsafspraken met het onderwijs door blijven lopen en dat we ook met werkgevers om tafel kunnen.” Meer spreiding leidt naast kostenvermindering vooral ook naar meer comfort en ruimte voor reizigers.

Reizigers voelen zich veilig
Ondanks de oproep om alleen het ov te gebruiken voor noodzakelijke reizen weet inmiddels 40% van het voor corona normale aantal reizigers het ov weer te vinden. De veiligheid werd in de OV-Klantenbarometer van CROW zelfs beoordeeld met een 8,3. Dat is, zeker in tijden van corona, een waardevol cijfer want het geeft aan dat reizigers zich niet onveiliger voelen in het ov. Ook de genomen maatregelen door alle ov-bedrijven tegen het coronavirus kregen een ruime voldoende; een 7,7.

Incidenten in het ov
We zien in het eerste kwartaal van 2021 een afname in de incidenten rondom het dragen van mondkapjes in het ov t.o.v. 2020. Daar waar in 2020 met een laag aantal reizigers de incidenten relatief gezien vaak voorkwamen, zien we nu dat het aantal incidenten lager is en stabiliseert. Het openen van de voordeur en het verder doorvoeren van de mondkapjesverplichting in de rest van het openbare leven dragen hier in positieve zin aan bij.

Tot slot
Om het niveau van het ov in Nederland op peil te houden blijft de verlenging van de Beschikbaarheidsvergoeding OV onverminderd van belang. Zeker ook richting de toekomst. Weten wat het openbaar vervoer Nederland te bieden heeft? Bekijk hier het OV-NL Toekomstplan.