Politiek onderstreept belang voor ov studenten

Met een royale meerderheid van 148 zetels vóór is motie Krul aangenomen. De politiek steunt daarmee de toegankelijkheid en bereikbaarheid van onderwijs met het openbaar vervoer.

Waarnemend voorzitter OV-NL Gerrit Spijksma: “We zijn blij dat de politiek heel duidelijk kiest voor het openbaar vervoer en haar studenten. Dat is niet alleen een helder signaal naar het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het onderstreept ook de concrete maatregelen die de Tweede Kamer eerder heeft genomen om openbaar vervoer op peil te houden en te verbeteren. Met veel energie zetten we met OCW graag de volgende stappen.”