Reactie OV-NL consultatie omvorming ProRail

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bereidt de omvorming voor van de B.V. ProRail naar een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) met eigen rechtspersoonlijkheid. Hiertoe is eerder het wetvoorstel Publiekrechtelijke omvorming ProRail geconsulteerd. Dit wetsvoorstel is ingediend bij de Tweede Kamer. IenW heeft de lagere regelgeving ter uitvoering van het wetvoorstel uitgewerkt. Deze lagere regelgeving is ter consultatie voorgelegd.

Lees hier onze reactie op de consultatie.