Voorzitter OV-NL Pedro Peters neemt afscheid

Pedro Peters, voorzitter van branchevereniging OV-NL, neemt per 1 januari 2022 afscheid. Zijn huidige termijn als voorzitter loopt op eerdergenoemde datum af en hij heeft aangegeven niet voor herbenoeming beschikbaar te zijn.

Pedro Peters: “Vanaf de oprichting van OV-NL heb ik zes jaar de voorzittersrol mogen vervullen. Samen met mensen van alle OV-bedrijven heb ik aan een aantal onderwerpen kunnen werken zoals het boerka-verbod en recent natuurlijk de coronapandemie. Dit heb ik met veel plezier gedaan en ik heb gezien dat we als ov-sector erin slagen om ons gezamenlijk in te zetten voor grote belangen en met één mond te spreken op cruciale momenten. Ik dank iedereen voor de mooie samenwerking”.

De komende periode wordt gezocht naar een opvolger van Pedro Peters. Tot die tijd neemt Gerrit Spijksma, CEO van Qbuzz een deel van Pedro zijn taken waar. Het dagelijks bestuur van OV-NL bestaat uit Marjan Rintel (NS), Erik Beenen (HTM) en Gerrit Spijksma.