Waarde van het OV onderstreept door PvdA en CDA; nu doorpakken!

Tijdens het debat over de voorjaarsnota hebben PvdA en CDA in hun motie het kabinet opgeroepen om alles op alles te zetten om het huidige OV-niveau niet verder te laten verschralen. Ook willen de partijen dat de bereikbaarheid van de regio blijft behouden en wordt verbeterd.

Goed nieuws, want eind april gaf staatsecretaris Heijnen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat aan dat ze het OV met geen cent extra kan steunen.  Terwijl juist op initiatief van deze staatssecretaris door decentrale overheden, vervoerders en consumentenorganisaties samen een plan was gemaakt voor robuust herstel van het openbaar vervoer. In dat plan staan maatregelen zoals:

  • meer fiscale stimulering OV (gelijktrekken met auto);
  • reële indexatie door overheid om kostenstijging het hoofd te bieden;
  • kortingsacties voor reizigers;
  • eenmalige compensatie voor de fors gestegen energieprijzen.

OV-NL roept staatssecretaris Heijnen op om de motie van een positief preadvies te voorzien en samen met het kabinet op zoek te gaan naar allerlei mogelijkheden om niet alleen het bestaande OV te behouden, maar ook om te investeren in het toekomstige OV-netwerk.. We moeten met elkaar voorkomen dat het OV terechtkomt in een neerwaartse spiraal van ‘minder goed aanbod-minder reizigers-verder bezuinigen-nog minder goed aanbod-etc.’. De toekomst van het OV staat op het spel. Daar waarschuwen ook de decentrale overheden voor die de regionale en stedelijke concessies verlenen.

Goed OV is de komende jaren keihard nodig voor de verschillende opgaven waar Nederland voorstaat, zoals de verduurzaming van ons reisgedrag, de woningbouwopgave, de schaarste van ruimte en de ambitieuze klimaatdoelen. Recent heeft OV-NL het rapport ‘De waarde van het OV’ uitgebracht. Hierin staat de maatschappelijke meerwaarde van het OV. Het hele rapport is online beschikbaar.