Algemene reactie Persconferentie 13 oktober

Woensdag 14 oktober 2020

OV-NL is verheugd  dat in het ov geen extra nieuwe maatregelen nodig zijn. Dit toont aan dat de aanpak van de ov-sector tot nu toe goed is geweest. De maatregelen (zoals achter instappen in de bus, extra schoonmaak, zoveel mogelijk afstand houden en mondkapjes) in de sector zijn de afgelopen maanden door medewerkers en reizigers goed opgepakt. Hierdoor hebben er geen brandhaarden en clusters van besmettingen plaatsgevonden in het ov. De sector heeft in het voorjaar gepleit voor verplichte mondkapjes. Sinds juli is die verplichting er. Pedro Peters, voorzitter OV-NL: “De bedrijven zijn blij met die verplichting. Het overgrote deel van de reizigers is hier inmiddels aan gewend en houdt zich hieraan. Ik heb het wel een beetje gehad met die discussie over nut en noodzaak van mondkapjes. Ik kan het wetenschappelijk niet “bewijzen”, maar de praktijk werkt. Trouwens baat het niet, dan schaadt het niet. Verplichting en medewerking van de reizigers werkt gewoon”.

De eerste prioriteit is om een zo’n groot mogelijke bijdrage te leveren aan de bestrijding van het virus. Dit voor de gezondheid van onze medewerkers en reizigers. Dat er nu toch een gedeeltelijke lock down nodig is, heeft wel “gevolgschade” voor het OV. Het streven was dat aan het eind van 2020 weer zo’n 80% van de reizigers met het ov zou reizen. Door de nieuwe maatregelen (thuiswerken, sluiting horeca, minder reisbewegingen etc.) verwachten de bedrijven dit jaar niet meer dit percentage te kunnen halen. Sterker nog, deze maatregelen leiden ertoe dat er wellicht weer minder reizigers zullen zijn. Voor 2020  heeft het kabinet de ov-sector gevraagd een maximale dienstregeling te rijden (ondanks de lager reizigersaantallen) en vergoedt het Rijk de kosten van de bedrijven tot 93/95%. Hoe minder reizigers er zijn, des temeer het Rijk dus nog moet bijleggen.

Voor 2021 betekent dit dat de lagere reizigersinkomsten leiden tot extra overleg met kabinet, provincies en vervoerregio’s (opdrachtgevers van het ov) over de juiste aanpak. Uiteindelijk moet er dus óf meer rijksbijdrage óf meer kostenreductie volgen (aanpassing dienstregelingen, tarieven etc.). De bedrijven kunnen in 2021 niet nogmaals verliezen draaien zoals in 2020. De bedrijven zullen in 2021 zwarte cijfers moeten draaien en dus de uitgaven/dienstverlening afstemmen op de inkomsten.