Duidelijkheid over gebruik mondkapje in ov

19 mei 2020

Dinsdag 19 mei, zijn in overleg met het ministerie, de decentrale overheden en de ov-bedrijven, een aantal afspraken uit het ov-protocol weer verder uitgewerkt. Pedro Peters, voorzitter van de branchevereniging ov-Nederland waarin alle ov-bedrijven zijn verenigd is blij met deze duidelijkheid, voor zowel reizigers als medewerkers. “Naast duidelijkheid voor reizigers en medewerkers is er nu ook duidelijkheid voor kinderen die het ov moeten gebruiken voor noodzakelijk reizen. De regels rond toezicht en de handhaving zijn precies zoals door ov-bedrijven aangegeven. Zo gaan we het doen, op juridische basis van WP 2000 (Wet personenvervoer 2000). Houden reizigers zich echt niet aan de regels, dan kan men een boete krijgen. Een boete is 95 euro, zonde van het geld, toch?”.

Een oproep van alle ov-bedrijven in Nederland: Het is belangrijk dat iedereen zich aan deze regels houdt, omdat je hierdoor de kans op het besmetten tot een minimum beperkt. ‘Hemelvaart staat voor de deur, het wordt mooi weer en veel mensen zijn vrij. Toch vragen we iedereen nog steeds om drukke plekken te vermijden en het openbaar vervoer alleen te gebruiken indien het echt noodzakelijk is. Een uitje naar het strand hoort daar helaas echt nog niet bij’, aldus Pedro Peters.

Nieuwe afspraken

-Kinderen tot 13 jaar hoeven in het ov geen mondkapje te dragen (vanaf 13 jaar dus wel);

-De toezicht en handhaving op de verplichting voor het dragen van een mondkapje en het houden van voldoende afstand, verloopt op juridische basis via de Wet personenvervoer 2000.

-Een boete voor het niet dragen van een mondkapje is 95 euro;

-De boa’s die belast zijn met het handhaven op corona gerelateerde maatregelen, houden toezicht op basis van redelijkheid (de-escalatie);

-Goede niet-medische mondkapjes helpen voorkomen dat je anderen besmet. Deze zijn verkrijgbaar bij diverse drogisterijen en andere winkels. Medische mondkapjes beschermen juist de drager en zijn voor de zorg bestemd.

Zie rijksoverheid.nl voor meer informatie over zelfgemaakte mondkapjes

Opschaling ov

Het ov-aanbod van de vervoerbedrijven wordt de komende tijd weer maximaal opgeschaald. Hierbij zal zoveel mogelijk sprake zijn van de reguliere dienstregelingen en – mede aan de hand van regionale verschillen in aanbod en vraag – ook maatwerk. Het streven is dat deze dienstregelingen per 1 juni a.s. ingevoerd zijn. Hierdoor ontstaan er voor de reizigers weer meer mogelijkheden om te reizen. Het streven is dat hierdoor de huidige capaciteit (10-15%) voor de reizigers kan toenemen naar ongeveer 40% gemiddeld van de OV-capaciteit. Hoe de dienstregeling er precies uit gaat zien, zullen de vervoerders de komende tijd uitwerken.

Corona-aanpak: de volgende stap