Effecten CoronaMelder voor OV-medewerkers

Zaterdag 10 oktober 2020

We begrijpen en ondersteunen het maatschappelijk belang van de CoronaMelder. De OV-sector spant zich maximaal in om de coronarisico’s te beperken. De app kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. Tegelijkertijd leven er vragen en zorgen over de toepassing in specifieke situaties in het openbaar vervoer. De app houdt simpel gezegd geen rekening met de beschermde werkomgeving en beschermingsmiddelen van de medewerkers in het openbaar vervoer. De app signaleert via bluetooth of iemand in de buurt is geweest van bijvoorbeeld een buschauffeur, machinist of trambestuurder. Bluetooth houdt hierbij echter geen rekening met het feit dat deze medewerkers achter schermen of in volledig afgeschermde ruimten (machinisten, tram en metrobestuurders) hun werk doen, waardoor zij beschermd zijn. Ook houdt de app geen rekening met het feit dat reizigers een mondkapje dragen, evenals medewerkers die beschermende middelen dragen (bijv. conducteurs en toezichthouders). Een voorbeeld: een buschauffeur – die voorin de bus, achter kuchschermen zijn werk doet – kan een melding krijgen van de CoronaMelder dat hij in contact is geweest met een besmet persoon. Hoewel de besmette persoon wellicht binnen korte afstand was van de chauffeur, was er ook sprake van een afgeschermde werkomgeving. Er was dus in de werkelijkheid geen sprake van contact.

Doordat de chauffeur per dag veel mensen vervoert zien wij het risico dat hij veel meldingen van de app kan krijgen, terwijl er geen besmettingsrisico is geweest. In de huidige toepassing van de app is bepaald dat de chauffeur bij een dergelijke melding 10 dagen thuis moet blijven, maar zich alleen kan laten testen bij klachten. Dit kan ernstige en onnodige gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van personeel in het openbaar vervoer en daarmee de dienstverlening aan reizigers.

Deze vragen heeft de OV-sector al eerder neergelegd bij de verantwoordelijke ministeries en ook concrete suggesties gedaan. Wij hebben onder andere voorgesteld om, zolang er beperkte testcapaciteit is, voor deze medewerkers te regelen dat bij een melding van de app hen geadviseerd wordt om extra alert te zijn op klachten en dat zij hun werk in beschermde omgeving kunnen blijven doen totdat een eventuele test (bij klachten) positief is. Bij voldoende testcapaciteit kan bij een melding van de app gelden dat de medewerker direct getest wordt en binnen de beschermde omgeving kan doorwerken tot de testuitslag bekend is.

De OV-sector biedt nogmaals aan om samen met de overheid afspraken te maken voor een optimaal resultaat van de app bij het terugdringen van Covid-19 rekening houdend met de specifieke beschermde werkomstandigheden van veel OV-medewerkers.

Nb Vanzelfsprekend is het gebruik van de app ook voor OV-medewerkers uitsluitend op vrijwillige basis.