OV-NL rapport ‘De waarde van het OV’

Lees in het rapport ‘De waarde van het OV‘ (2023) waarom het openbaar vervoer een belangrijke oplossing kan zijn bij de aanpak van de grote maatschappelijk opgaven.

Het OV is een cruciale schakel in ons mobiliteitssysteem. En heeft een sleutelrol in de verstedelijkingsopgave waar we voor staan. Bovendien is het OV de snelste manier om de klimaatdoelen voor mobiliteit te realiseren en zorgt het voor meer stikstofruimte. Het OV heeft een gunstige invloed op de verkeersveiligheid, onze gezondheid en onze leefomgeving. Voor veel mensen is het OV zelfs een voorwaarde om te kunnen participeren in de samenleving. Kortom, de maatschappelijke baten van het OV zijn breed en omvangrijk!