Reactie OV-NL op het Hoofdlijnenakkoord 2024-2028

OV-NL heeft met interesse het Hoofdlijnenakkoord 2024 – 2028 van PVV, VVD, NSC en BBB gelezen. Het is goed om te zien dat de investeringen in de benodigde ov-infrastructuur bij nieuwe woonwijken worden gecontinueerd. Ook de gebiedsgerichte aanpak spreekt ons aan, elke regio telt immers, juist ook in een goed openbaar vervoer systeem.
Echter om de bereikbaarheid in Nederland ook op lange termijn op orde te houden en verder te versterken is meer actie nodig dan we nu zien in het Hoofdlijnenakkoord. Voor een toekomstbestendig ov moet ook rekening worden gehouden met de groei van de bevolking, de noodzaak van verdere verduurzaming en het toegankelijk en betaalbaar houden van ov voor de reiziger. We kijken dan ook uit naar de concrete financiële uitwerking van het Hoofdlijnenakkoord. Van belang daarbij is dat de samenhang tussen stad, streek en hoofdrailnet duidelijker zal worden. Het ov-systeem is immers een integraal geheel en alleen in samenhang kunnen we de de bereikbaarheid tussen de regio’s, het hoofdrailnet en de grote steden optimaliseren en Nederland nu en in de toekomst in beweging houden.
De ov-sector denkt graag mee met de beleidsmakers over beter ov in stad, regio en land.