Statement OV-NL wet verplichting mondkapje

Donderdag 3 december 2020

Mondkapjes 1 december
Per 1 december is het verplicht om in publieke overdekte ruimten een mondkapje te dragen. In het openbaar vervoer was een mondkapje al verplicht en voortaan is dit ook het geval in stations en bij bus- en tramhaltes. De mondkapjesplicht geldt voor iedereen van 13 jaar en ouder. Hierbij is alleen het dragen van een mondkapje toegestaan. Een zogenaamd kin-kapje of gezichtsscherm is niet toegestaan. Wie de regel niet naleeft, riskeert een boete van 95 euro. Meer informatie over de mondkapjesplicht vind je op www.rijksoverheid.nl.

Uitzonderingen en bewijslast
In de Tijdelijke Regeling Maatregelen Covid-19 is opgenomen dat bepaalde groepen zijn vrijgesteld van de mondkapjesplicht. Denk bijvoorbeeld aan personen die vanwege een beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen.

Reizigers zonder mondkapje die zich beroepen op de vrijstelling van de mondkapjesplicht moeten bij controle de medische noodzaak aantonen op één van de manieren die door de overheid zijn aangegeven. Dit kan een verklaring zijn van een arts, zorgverlener of zorgorganisatie of een bewijs van een recente afspraak met een arts. Belangrijk hierbij is dat de identiteit van de reiziger hier duidelijk uit moet blijken. Daarnaast moeten zij, zoals altijd geldt voor elke reiziger, in het bezit zijn van een geldig vervoerbewijs en moeten zij desgevraagd hun legitimatiebewijs kunnen tonen. Een niet op naam gestelde algemene medische verklaring (bijvoorbeeld van het internet) is niet voldoende in het openbaar vervoer.

De boa oordeelt over de aannemelijkheid van de bewijslast. Als de boa de bewijslast onvoldoende vindt en een boete uitschrijft, kan de reiziger als hij het daar niet mee eens is, op de gebruikelijke wijze in verzet.

Op de website van de rijksoverheid staat aangegeven dat reizigers de volgende mogelijkheden hebben om aan te tonen dat zij onder de vrijstelling vallen:

  • Het dragen van een faceshield (als dat wel mogelijk is);
  • Een kaartje laten zien waarmee u zich beroept op de vrijstelling;
  • Een briefje van een (huis)arts, behandelaar of instelling laten zien;
  • Een verklaring van een begeleider of een naaste die gebeld kan worden;
  • Een hulpmiddel of relevante medicijnen laten zien;
  • Als er voor u een andere manier is om aan te tonen dat u onder de uitzondering valt, dan kunt u die ook gebruiken.

Om de handhaving en controle voor ov-medewerkers werkbaar te houden, komen de openbaarvervoerbedrijven tot de volgende werkwijze:

  1. Reizigers in het ov dienen in het bezit te zijn van een geldig vervoerbewijs wanneer zij gebruik maken van het ov en de ov-voorzieningen.
  2. Bij controle van vervoerbewijzen dienen reizigers zich desgevraagd te kunnen legitimeren met een geldig legitimatiewijs.
  3. Reizigers die zich beroepen op de vrijstelling van de mondkapjesplicht dienen dit aan te tonen op basis van een op naam gestelde verklaring (een kaartje, of een brief van een (huis)arts, behandelaar of instelling, op naam gestelde medicijnlijst), tezamen met een geldig legitimatiebewijs.

Gezichtsscherm i.p.v. een mondkapje
Een reiziger die om een medische reden geen mondkapje kan dragen maar wel met een gezichtsscherm kan reizen, mag daarvoor kiezen. Ook met een gezichtsscherm moet de reiziger ter plekke kunnen aantonen dat hij/zij niet kan reizen met een mondkapje. Dus door het kunnen laten zien van een geldig vervoer- en legitimatiebewijs aangevuld met een (medische) bewijslast op naam.

Mondkapjes op haltes en stations
Eerder heeft OV-NL al het dringende advies gegeven om een mondkapje te dragen als je op een perron loopt of bij een halte bent. Vanaf 1 december 2020 is het op haltes, perrons en stations verplicht om een mondkapje te dragen.

Let op
Op het internet zijn anonieme verklaringen te downloaden en te printen. Deze zijn niet geldig als bewijslast voor het niet hoeven dragen van een mondkapje in het ov.

Klik hier voor meer informatie over de eigen verklaring.